Meer dan 260 kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 14 jaar komen dagelijks in twee groepen. Terwijl de ene groep op het Centrum wordt opgevangen, gaat de andere naar school. Als alle kinderen van deze groep op het Centrum aanwezig zijn (dat is voor maaltijden, bijeenkomsten en feesten) kunnen ze terecht in een grote zaal in dit gebouw (nr. 15 op de luchtfoto / plattegrond). Volgens reglementen, afkomstig van het departement van opvoeding mag het aantal kinderen de 286 niet overschrijden. Vanwege ziekte en andere redenen zijn alle dagen rond 260 kinderen aanwezig in deze zaal, precies groot genoeg (389 m²), om ze allen te herbergen.

  • Vier keer per dag wordt een maaltijd verzorgd door het personeel van de keuken, dat in voorgeschreven kleding werkt
  • Op dagen waarop feest wordt gevierd is meer personeel aanwezig
  • Bij goed weer wordt soms en op feestdagen wordt altijd het eten buiten opgediend

 

De kinderen komen in twee groepen over de dag verspreid naar het Centrum. Een halve periode van de dag gaat het ene gedeelte naar de school in de stad, de andere halve dag is dat omgedraaid. Op het Centrum kunnen de kinderen naar eigen keus deelnemen aan de verschillende activiteiten, over het algemeen in groepen van tien man.

Het gebouw voor deze groepen bestaat uit een aantal lokalen voor verschillende soorten handarbeid (houtbewerking, metselen, vlechtwerk, klei) en culturele vorming. Ook is er een bakkerij. Er is ook veel belangstelling voor culturele activiteiten, zoals het eigen koor en gitaarles met begeleiding van fluiten. Anderen kiezen hun kennis te verrijken in het kweken van groenten, bestemd voor de eigen keukens (een voorbeeld van de oogst is 60 kroppen sla per dag). Iedere week zijn twee klassen aangewezen voor de verzorging van de planten.

Sport is een belangrijk onderdeel bij de fysieke ontwikkeling en opvoeding. Het Centrum biedt verschillende mogelijkheden. Het sportveld is recentelijk opgeknapt en is nu geheel voorzien van gras. Het Centrum formeert eigen elftallen en deze spelen wedstrijden tegen andere scholen van de stad.

Typisch Braziliaans is capoeira. Dit is een populaire dans, overgenomen van de slaven, die in die tijd diende voor hun eigen bescherming.

Andere activiteiten kunnen plaatsvinden in de grootste school op het Centrum. Dit gebouw heeft vijf klassen; hopelijk komen eens de middelen beschikbaar om met nog zes klassen te kunnen uitbreiden. In deze klassen worden bijvoorbeeld danschoreografieën aangeleerd, folkloristisch of modern.De balletgroepen worden regelmatig gezocht en gevraagd voor het animeren van publieke feesten of culturele aangelegenheden.

In andere klassen hebben andere vormen van onderricht plaats, zoals bijles. De kinderen maken ook hun huiswerk, dat zij op school hebben opgekregen. Zij worden begeleid door een onderwijzer uit de stad, die hiervoor beschikbaar is gesteld.

De belangstelling voor computerles is zeer groot. Het uitbreiden van het huidige aantal van vier computers is dan ook een grote wens.

Daarnaast is er aandacht voor het schoonhouden van de omgeving en persoonlijke hygiëne. Manicureonderricht is hier een onderdeel van. De rij van keuzemogelijkheden voor deze grote groep jeugd wordt gesloten door tekenles en silk screen: er vindt professioneel onderricht plaats over het aanbrengen van afbeeldingen (logo) op shirts en andere kleding.

Natuurlijk is er ook ontspanning in de vrije uren.

Aanvankelijk bestond deze groep uit veertig kinderen, die onder toezicht van de gemeente stond. Dit bleek geenszins te werken; verschillende kinderen waren bijvoorbeeld al verslaafd aan verdovende middelen. Op verzoek van de gemeente heeft het Centrum de groep overgenomen, waarna het aantal toenam tot het huidige aantal van 260. Er is geen sprake meer van verslaving of criminaliteit.