Om een idee te hebben, wat de onkosten zijn, om het hele Centrum te runnen en hoe deze gedekt worden, plaatsen we hier een maandelijkse balans. Hieruit is op te maken, dat ondanks de reguliere betalingen van gemeente, staat en nationale overheid, er een maandelijks tekort overblijft. Dat tekort wordt o.a. aangevuld door acties van het Centrum in de lokale gemeenschap, donaties van lokale bedrijven en particulieren en door projecten die worden gefinancierd door de Stichting Handreiking over Oceanen.

Het totaal aan onkosten voor het in stand houden van het Centrum ‐ inclusief uitgaven voor bouw en renovatie van bestaande gebouwen (sommige reeds dertig jaar oud) ‐ ligt hoger dan de vergoedingen door de overheden, die slechts een deel van de onkosten vergoeden, daar het Centrum een NGO (non gouvernementele organisatie, dus vrij van invloeden van regering) is.

Het kan voor U interessant en veelzeggend zijn, dat ondanks armoe en achterstand, het Centrum kan rekenen op kleine maandelijkse bijdragen van een 300 families van stad en buitenwijken. Op speciale dagen, zoals Kerstmis en verjaardag wordt aan hun gedacht met een feestelijke wenskaart, opgemaakt door de kinderen in het Centrum. Dit wordt bijzonder op prijs gesteld. Onderstaande kaart geeft een voorbeeld weer; parabens betekent gefeliciteerd.

Als u op onderstaande link klikt, krijgt u een financieel maandoverzicht in Reais (1 euro = 4 reais). U kunt daarop een goede indruk krijgen van de inkomsten en uitgaven van het Centrum. Klik hier om het financiële maandoverzicht van het Centrum te downloaden (PDF)

Nieuwbouw en renovatie
Het centrum is doorlopend in ontwikkeling. Bestaande gebouwen moeten worden gerenoveerd of uitgebreid of omstandigheden geven aanleiding tot nieuwbouw. Zo is in 2006, op verzoek van overheidsinstanties, een nieuw S.O.S.‐huis van 356 m² voor 43 kinderen geconstrueerd. De kosten daarvan zijn gedragen door de Gemeente, de Staat, een lokale oliemaatschappij (Petrobras) en de Stichting Handreiking over Oceanen. Om inzicht te krijgen in de financiële kant van de bouw kunt u hier klikken om het financiële overzicht van het S.O.S.‐huis te downloaden (PDF).

Jaaroverzichten
De Stichting Handreiking over Oceanen is trots en dankbaar dat jaar na jaar, al decennia lang, veel mensen een bijdrage leveren aan het Centrum in Capão Bonito. Mede dankzij deze steun zijn in de afgelopen jaren verschillende projecten gerealiseerd. In samenwerking met de organisatie Wilde Ganzen is bijvoorbeeld het gebouw met de eetzaal gerenoveerd en uitgebreid. Stichting Nibeki heeft eveneens aan verschillende projecten bijgedragen, waaronder bovengenoemd project, en de realisering van het Centrum beroepsopleidingen. Elk jaar wordt een verslag opgemaakt van de voortgang op het Centrum, deze verslagen zijn te op de website te vinden in de jaarlijkse nieuwsbrieven, per jaar gesorteerd onder de nieuwspagina’s . Een overzicht van de financiën en de besteding van de gelden kan met onderstaande link worden ingezien. Alle transacties zijn goedgekeurd door een accountant. Klik hier om het financiële jaaroverzicht van 2022 van de Stichting Handreiking over Oceanen te downloaden (PDF).

Kunt u de PDF bestanden niet lezen, klik dan hier om de Acrobat Reader te downloaden .