De kwaliteit van het Centro de Assistência Social de Capão Bonito is officieel vastgesteld in een groot onderzoek op uitnodiging van de Nationale Raad van Sociale Hulpverlening in Brazilië, een Regeringsorgaan, verantwoordelijk voor het verifiëren van de betrouwbaarheid van hulpverleningsinstellingen. Het doel van het onderzoek was om díe organisaties te selecteren, die steun en vertrouwen verdienen. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in een speciale editie van het zeer gerenommeerde Braziliaanse tijdschrift “Veja“, in december 2001. Het Centrum in Capão Bonito was één van de in totaal “slechts” 430 benoemde werken en zelfs het enige in de hele zuidhoek van de Staat São Paulo!

De publicatie heeft de toch al uitstekende reputatie van het Centrum bij het stadsbestuur en het bestuur van de Staat São Paulo verstevigd en heeft de gemeenschap ervan doordrongen, dat ze verplicht is om het Centrum zoals het nu functioneert, te handhaven en tevens bij te dragen aan het realiseren van nieuwe plannen ten behoeve van het geluk en de toekomst van de kinderen.

Na het verschijnen van de onderzoeksresultaten heeft het Centrum van alle ‐ officiële én onofficiële ‐ kanten de felicitaties in ontvangst mogen nemen. In de afbeelding is het voorblad van deze speciale uitgave van Veja afgebeeld. In het Portugees valt te lezen: GIDS, OM WEL TE DOEN AAN WIE HET VERDIENEN.

De eerste twee koppen op de pagina vermelden: “Een lijst met 430 sociale werken, die Uw steun verdienen.” en “Hoe een serieus instituut te kiezen, om Uw bijdrage aan te geven.” Een afbeelding van het hoofdartikel in deze uitgave is hier weergegeven. De vertaling is als volgt:

“Een blik op de Braziliaanse filantropie. Om de analyse van een gecompliceerde filantropische wereld af te sluiten, meende VEJA een lijst aan zijn lezers aan te bieden met een selectie van de beste SOCIALE WERKEN, die actief zijn in ons land. Dit is een resultaat van een initiatief van de Universiteit van John Hopkins uit de Verenigde Staten, tezamen met het Instituut voor Studies uit Rio de Janeiro. Zij constateerden, dat er 220.000 sociale activiteiten bestaan in Brazilië. Daarvan zijn er slechts 14.000 volgens wettelijke voorwaarden geaccepteerd en ingeschreven bij de NATIONALE RAAD VAN SOCIALE HULPVERLENING, een regeringsorgaan, verantwoordelijk voor het verifiëren van de betrouwbaarheid van de instellingen. Met de lijst, die nu volgt, met minder dan 500 van dezen, gaat het dus niet om kwantiteit, maar om kwalitatieve criteria. Deze criteria zijn opgesteld door 30 van de beste specialisten op dit vlak. Dit resulteerde in een selecte groep werken, die terdege hulp verleent aan minstens 15 miljoen Brazilianen. Deze lijst is een gids voor degenen, die daadwerkelijk en vertrouwd één van deze instellingen willen steunen. Deze lijst omvat grote en kleine voorbeelden, maar allen magnifiek, van verantwoorde en verdienstelijke hulpverlening aan kinderen, jeugd, ouderen, zieken en slachtoffers van armoe en misère in alle vormen. Eén van deze 430 instellingen is: Centro Social de Assistência de Capão Bonito.

Doelstellingen:

  • verleent professionele (beroeps)cursussen voor volwassenen;
  • begeleidt het kind in tehuizen en crèches;
  • biedt de jongeren kansen op de arbeidsmarkt.”