160 Kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 7 jaar worden dagelijks gebracht door hun familie en verblijven de gehele dag op de crèche.

Het gebouw van 282 m² oppervlakte (nr. 12 op de luchtfoto / plattegrond ) is onlangs opnieuw geschilderd. De voorzieningen omvatten een keuken met eetzaal, toiletten en douches. De klassen doen mee aan spel en studie, krijgen een maaltijd geserveerd en hebben plaats om te rusten en een bad te nemen. De kinderen krijgen kleding van het huis, terwijl hun eigen kleren worden gewassen. De omgeving is van bloemen, planten en bomen voorzien.

  • Klas met spel en studie
  • De kleren van de kinderen worden dagelijks gewassen in deze wasserij (nr. 14 op de plattegrond). Sinds kort is dat mogelijk met een grote machine, geschikt voor de hoeveelheid kleding
  • De kinderen rusten na het douchen
  • Een bijzondere dag op het eind van het jaar. De 5‐ en 6‐jarigen ontvangen hun diploma en stappen over naar de basisschool , ook op het terrein van het Centrum.

 

De kinderen nemen deel aan diverse (creatieve) activiteiten en worden voorbereid op school, waarbij zij een beetje leren lezen en schrijven. Daar zijn acht klassen (255 m²) voor beschikbaar (Links de aanblik van het gebouw als twee klasjes een sprint trekken).

 

De ochtend begint met een maaltijd en met het aantekenen van het aantal aanwezigen. Gedurende de dag volgen nog drie maaltijden.

 

Regelmatig vinden feestjes plaats. Uiteraard met een feestmaaltijd! Voor de grote zaal in het gebouw is uitbreiding gewenst.

 

De kinderen worden verzorgd door functionarissen, te herkennen aan de blauwe shirts. Een deel hiervan werd ooit zelf als ondervoede kleuter op het Centrum afgeleverd. Het zijn onderwijzeressen ‐ voor het onderwijs ‐ , leidsters of helpsters voor het koken, schoonmaak, het baden en het spelen.

De oude hoofdweg tussen de crèche en de grote zaal lag ná een regenbui steevast vol met plassen en bagger. Recentelijk zijn er drie vrachtwagens met stenen geschonken, die de verbindingsweg toegankelijk en droog houden.