Het Centrum bevindt zich op een terrein van ruim 8 hectare (86.000 m²). Er staan 27 gebouwen met een totale oppervlakte van 4298 m² en van het land eromheen wordt dankbaar gebruik gemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de in 2008 vervaardigde luchtfoto kan een meer beeldend overzicht van het terrein en de voorzieningen worden verkregen. De nummers corresponderen met die op de plattegrond.

In het jaar 1975 werd het eerste huis (nr. 13) geconstrueerd, dat momenteel wordt gebruikt voor de allerkleinste kinderen tot 2 jaar . In de loop van 30 jaren zijn de andere gebouwen opgericht, waarvan de oudsten inmiddels aan een grondige renovatie en soms noodzakelijke uitbreiding zijn onderworpen. In de laatste jaren is het centrum uitgebreid met een grote loods (nr. 25), waarvan de onkosten voor een groot gedeelte door de eigen bouwonderneming worden gedekt. Bij de ingang is een meer moderne en efficiënte poort aangebracht met een klein verblijf voor een bewaker. Deze moet, tezamen met de vervanging van de 30 jaar oude gebroken afrastering rond het terrein, de veiligheid van de kinderen waarborgen.

Op de open grond zijn groenten‐ en bloementuinen aangelegd, die benut worden in de opleiding, maar waarvan de produkten tevens bestemd zijn voor de verkoop. Er zijn sport‐ en speelvelden voor iedere leeftijd en er is een park. Het terrein doet daarnaast dienst als reservoir voor water, dat gebruikt kan worden voor de tuinen en in de wasserij.