De STICHTING HANDREIKING OVER OCEANEN ondersteunt en behartigt de belangen van het “Centro de Assistência Social” in Capão Bonito vanuit Nederland.

De stichting is eind jaren zestig in Hilversum tot stand gekomen. Volgens de statuten heeft de stichting tot doel steun te verlenen aan projecten die zich richten op hulpverlening en onderricht aan kansarme kinderen en hun ouders in Zuid‐Amerika, het verwerven van fondsen en voorts het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. Daarnaast is de bepaling opgenomen dat dit werk niet mag worden gehonoreerd en dat dus alle inkomsten voor de volle 100% ten goede moet komen aan de gestelde doelen.

Na ruim 40 jaar heeft de Stichting nog altijd een groot aantal donateurs die jaarlijks vanuit Capão Bonito via een rondzendbrief op de hoogte worden gehouden. Mede door de kleinschaligheid, waardoor de kosten tot een absoluut minimum kunnen worden beperkt, kan die (financiële) steun onmiddellijk en in z’n geheel voor de exploitatie en uitbreiding van het centrum worden aangewend, waardoor er op dit moment dagelijks méér dan 450 kinderen kunnen worden opgevangen. De Stichting is haar trouwe donateurs dan ook uiterst dankbaar en spreekt deze dank uit namens Henk Helsloot en vooral namens de vele kinderen die daar al enkele generaties lang van hebben mogen profiteren.

Het bestuur van de Stichting Handreiking over Oceanen wordt gevormd door vier personen. Dit zijn Harry Helsloot (voorzitter), Veroniek Binkhorst (secretaris), Wim Helsloot (penningmeester) en John Blom. Zij dragen belangeloos zorg voor de dagelijkse voortgang, doen aan fondsenwerving en voorzien belangstellenden van informatie.

Het bestuur wordt ondersteund door verschillende vrijwilligers. De visie, doelstellingen, het financiële beleid en de werkwijze van de Stichting zijn overzichtelijk gedocumenteerd in een beleidsplan. Klik hier om het beleidsplan van de Stichting Handreiking over Oceanen te downloaden (pdf formaat).