Op bezoek bij het centrum

In september zijn enkele familieleden van Henk Helsloot op bezoek bij het centrum. Zij kunnen met eigen ogen het goede werk zien dat dagelijks op het centrum wordt gedaan.

Dit jaar is het vijf jaar geleden dat Henk is overleden. Daarvoor is een herdenking georganiseerd, waar de familieleden in Brazilië bij aanwezig waren. Ook stelt het bezoek de familieleden in staat om gesprekken te voeren met de leiding van het centrum. En natuurlijk ondernemen zij ook leuke activiteiten met de kinderen.

Ook in Nederland is een herdenking voor Henk Helsloot. Op zondagochtend 24 september zal een mis plaatsvinden in de Sint-Urbanuskerk, in Bovenkerk, gemeente Amstelveen. Iedereen is welkom.

Overlijden Ria Bakker-Helsloot, voormalig bestuurslid stichting Handreiking over Oceanen

Op 27 maart 2023 is Ria Bakker-Helsloot overleden.

Zij laat veel mooie herinneringen achter, zowel persoonlijk als in relatie tot het levenswerk van haar broer Henk en de stichting Handreiking over Oceanen. Zo maakte Ria vele jaren actief deel uit van het bestuur van de stichting.

Ria bezocht Capão Bonito meerdere keren en was een warm pleitbezorger voor Henk. Zij heeft met
veel inzet bekendheid gegeven aan het werk van Henk in Brazilië. Daarmee heeft Ria veel steun,
zowel moreel als financieel, weten te genereren. Steun die Henk hard nodig had om mogelijk te
maken wat hij uiteindelijk realiseerde.

Het bestuur kijkt met veel bewondering en dankbaarheid terug op alles wat Ria voor Henk Helsloot en voor de stichting heeft betekend.

Het centrum is nog springlevend!

9 september 2022 is het vier jaar geleden dat Henk Helsloot overleed. Zijn overlijden was een grote schok voor velen, de stad waar Henk groot deel van zijn leven heeft gewijd aan ondersteuning van kinderen en jongeren uit de arme wijken. Ook vier jaar na zijn dood staat Henk nog in hoog aanzien bij velen in Capão Bonito en wordt hij enorm gemist. Tegelijkertijd stellen we vast dat wat Henk achterliet uitstekend wordt beheerd en verbeterd. In augustus 2022 heeft een delegatie bestaande uit familie en bestuur van Handreiking over Oceanen bijna 4 jaar na het overlijden van Henk het centrum opnieuw bezocht. Met eigen ogen hebben wij kunnen dat de huidige leiding met hulp van de lokale bevolking en donateurs in Nederland het centrum voortzet en dat het centrum na decennia nog steeds springlevend is. En hoe!

Elke doordeweekse dag komen meerdere volle schoolbussen het terrein oprijden met enthousiaste kinderen, die aan een grote diversiteit aan activiteiten deel kunnen nemen in het muzieklokaal, de bakkerij, de kap- en manicuresalon, computerlokaal, lokaal voor Engelse les en gebouw voor balletles en nog veel meer. Voetbal is bij de jongens nog steeds favoriet. Ballet doet het nog altijd goed bij de meisjes. Een goede maaltijd waarderen de kinderen en jongeren ook enorm.

Na het overlijden van Henk hebben trouwe medewerkers het centrum in zijn nagedachtenis voortgezet. Dat doen zij nog steeds met volle overtuiging en een enorme daadkracht. De coronatijd is ook voor hen niet makkelijk geweest. De kinderen hebben langere tijd het centrum niet kunnen bezoeken. Ter ondersteuning zijn in die periode aan de armste bewoners van de stad voedselpakketten uitgedeeld. Bij alle kinderen die normaal op het centrum komen, is les- en speelmateriaal thuis bezorgd. Dit heeft u mede mogelijk gemaakt met uw financiële gift. Ouders en kinderen zijn u enorm dankbaar.

Begin augustus hebben wij gezien hoe het centrum gelukkig weer ‘bruist’ van enthousiasme. De kinderen spelen en leren met zichtbaar plezier. Er heerst weer een sfeer van zorg, samenwerking en solidariteit. Leiding en medewerkers praten nog steeds vol liefde over hun padre Henk Helsloot. Dankbaar zijn zij voor de financiële steun, die zij blijven ontvangen uit Nederland.

De leiding van het centrum gelooft dat Henk van bovenaf nog steeds een handje helpt. Zij zijn het centrum aan het moderniseren met als doel dat de driehonderdvijftig kinderen die dagelijks komen, gretig gebruik kunnen blijven maken van alle faciliteiten.

Met de bijdragen die u als donateurs hebt gedaan, is recent een nieuwe tandartsstoel gekocht. Dit heeft een lokale politicus geïnspireerd om een tandarts te financieren voor de praktijk op het centrum. Het zijn ook uw giften die het mogelijk maken dat zonnepanelen gelegd gaan worden op diverse gebouwen op het centrum. Op het centrum is Henk na vier jaar nog alom aanwezig op foto’s en in gesprekken. Met hernieuwd enthousiasme zet het bestuur van Handreiking over Oceanen zich in voor de ondersteuning van het centrum, de werkers op het centrum en voor de kinderen en jongeren. Met de herinneringen aan Henk in hun hart en hoofd maken zijn trouwe medewerkers een plek voor groei en kansen voor alle kinderen en jongeren. Wij hopen dat u met uw donaties de groei en kansen voor deze kinderen en jongeren uit de arme wijken wilt blijven steunen.

In Memoriam

Op 9 september 2020 is het twee jaar geleden dat er een einde kwam aan het bewogen leven van   Henk Helsloot. Omringd door zorg en liefde van veel mensen stierf Henk, in het vertrouwen dat het hiernamaals wel een plekje voor hem zou hebben. Geen mens die daar aan twijfelt!

Het leven van Henk Helsloot stond in het teken van het geloof, maar vooral in de diepmenselijke, barmhartige en liefdevolle praktische uitdrukking daarvan. Vanaf dag één van zijn werk in Brazilië stonden het geloof en de manier waarop Henk dat handen en voeten gaf, centraal. Zowel woorden als daden, had het motto van Henk kunnen zijn.

Het bestuur van stichting Handreiking over Oceanen staat uiteraard in nauw contact met de huidige leiding van het Centro d’Assistência Social in Capão Bonito. Dat contact laat zien dat Henk nog steeds een bron van inspiratie is en dat dit motto nog steeds opgeld doet. Binnen de mogelijkheden die er zijn, biedt het centrum onvermoeibaar steun aan kinderen in de knel. Dit maakt dat wij, hoewel wij nog steeds treuren om het verlies van Henk, desondanks blij zijn dat zijn geloof en vertrouwen onverminderd voortleven.

CASCB gaat bij de kinderen thuis langs

Zoals uit media te vernemen is, wordt Brazilië momenteel zwaar getroffen door het Coronavirus. Op last van de autoriteiten heeft het Centrum zijn deuren moeten sluiten. Goed nieuws is dat er tot op heden geen slachtoffers onder de medewerkers of kinderen zijn.

Medewerkers brengen eten en huiswerk thuis langs

Maar de medewerkers van het Centrum blijven niet stilzitten. Ze komen in actie (‘em ação’) en gaan langs bij de kinderen die anders op het Centrum eten en scholing zouden krijgen. De medewerkers bezorgen nu pakketten aan huis met voedsel, schriften en tekenmateriaal. Het geld daarvoor is gedoneerd door de lokale gemeenschap, waaronder overheden en kerken. Ook voorzien ze de families van informatie.

CASCB – Somos Familia

De stichting Handreiking over Oceanen draagt ook haar steentje bij door geld beschikbaar te stellen voor beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes en desinfectiegel.

Bijgevoegde foto’s geven een impressie van de acties die op touw zijn gezet. Door met elkaar op de foto te gaan, daarbij omlijst met de woorden ‘wij zijn familie’, willen de medewerkers benadrukken dat de band met het Centrum (CASCB) blijft, ook in tijden waarin er noodgedwongen fysieke afstand bestaat.

Covid-19 treft ook Capão Bonito

Helaas hebben de maatregelen rondom het Coronavirus ook Capão Bonito bereikt. Het CASCB is op dit moment grotendeels gesloten. Alleen het huis waar de uit huis geplaatste kinderen wonen is nog operationeel. Voor die kinderen wordt goed gezorgd. De staf draait er toerbeurten.

Verder moet iedereen in Capão Bonito binnen blijven. De kinderen gaan dus ook niet naar school. Juist deze kinderen, die toch al uit kwetsbare gezinnen komen, hebben het extra moeilijk.

Maar door de maatregelen is het ook niet mogelijk voor de staf om bijvoorbeeld de kinderen thuis te bezoeken, eten rond te brengen, of iets anders voor de kinderen te doen. Ook de stafleden moeten thuis blijven.

Onze plannen om het CASCB dit jaar te bezoeken hebben we moeten uitstellen.

Helaas hebben we geen beter nieuws.

We wensen iedereen het allerbeste en hopen dat er over niet al te lange tijd weer betere berichten komen.

H. Mis 3 nov 2019

Onderstaande tekst is uitgesproken tijdens de H. Mis op 3 november 2019 in Bovenkerk

Wij staan vandaag stil bij het overlijden, inmiddels ruim een jaar geleden, van Henk Helsloot.

Wij staan er niet voor niets bij stil, want Henk was en is een icoon. Een icoon van geloof, hoop en liefde; van alle drie heel veel.

Met de steun van boven waar Henk onvoorwaardelijk op vertrouwde, heeft Henk in Brazilië zijn levenswerk verricht. De steun van boven gaf hem de vleugels en inspiratie om zijn geloof niet alleen in woorden te belijden, maar vooral in daden om te zetten. Het sociaal centrum in Capão Bonito is het resultaat. Een groot, groen, glooiend terrein met veel gebouwen: leslokalen, praktijkruimten, een kapel en een grote eet- en feestzaal. Maar wat vooral in het oog springt op het Centrum zijn de honderden kinderen die er op weekdagen zijn. De leslokalen, praktijkruimten en al die andere gebouwen vullen zich met gelach, geroep en geroezemoes. Maar ook met de aandacht van de kinderen die lessen volgen, instructie krijgen en van een gezonde lunch genieten. Naast de persoonlijke herinneringen aan Henk als markant man, zijn het díe beelden van het Centrum die een kostbare, maar ook kwetsbare, nalatenschap vormen.

Kostbaar, omdat het Centrum voor veel kinderen een poort naar een toekomst met perspectief vormt. Kinderen in moeilijke persoonlijke omstandigheden, soms uit gebroken gezinnen. Het zijn de kinderen die makkelijk op paden terechtkomen die naar armoede, uitzichtloosheid en criminaliteit leiden. Opvang en onderwijs op het Centrum kunnen dan nét de afslag zijn naar ontwikkeling, studie en beroep.

Maar ook kwetsbare nalatenschap, omdat Henk – ook al had hij een enthousiast team om zich heen verzameld – de touwtjes stevig in handen had en persoonlijk het Centrum langs vele financiële en praktische klippen en kapers stuurde. Naast icoon dus stuurman op een schip dat in riskante wateren vaart.

Wij met zijn allen kunnen dat schip niet besturen, dat doet nu de Braziliaanse bemanning met Kemilly als vrouwelijke, doortastende kapitein. Wij kunnen – en moeten – het Centrum niet besturen; wij kunnen de huidige leiding, het personeel, maar vooral de kinderen van het Centrum wel blijven steunen, praktisch en financieel. Wij willen eerlijk en transparant zijn dat het Centrum nog niet geheel hersteld is na het overlijden van Henk. Om het herstellen van het Centrum te bevorderen, ondersteunen wij het Centrum momenteel op meerdere manieren. In de aankomende kerstbrief zullen wij hier meer over vertellen.

Namens het bestuur van de Stichting Handreiking over Oceanen bedank ik u voor alle belangstelling en steun in de voorbije jaren. Het was en is hartverwarmend dat zoveel mensen zoveel harten onder zoveel riemen staken. Vandaag is hier ook een mogelijkheid voor. Van één van de twee collectes vandaag is de opbrengst geheel bestemd voor het Centrum.

Wij hopen dat wij als bestuur van Handreiking over Oceanen steun kunnen blijven bieden, maar vooral dat u Henk en het prachtige Centrum dat hij achterliet in gedachten, met woord en daad wilt blijven steunen.

Henk Helsloot één jaar geleden overleden

Op 9 september 2019 is het precies één jaar geleden dat Henk Helsloot is overleden. Het bestuur van de stichting Handreiking over Oceanen staat graag even stil bij dit feit. Als iemand overlijdt, wordt vaak gesproken over de leegte die de overledene achterlaat. Zelden is de uitspraak zo van toepassing als na 9 september 2018. Henk was de stuwende en sturende kracht van het Centro de Assistência Social de Capão Bonito in Brazilië.

Continue reading “Henk Helsloot één jaar geleden overleden”

Veel belangstelling op herdenkingsbijeenkomst


Ter nagedachtenis aan Henk Helsloot heeft op zondag 11 november 2018, om 10.00 uur een herdenkingsmis plaatsgevonden
in de St. Urbanuskerk te Nes aan de Amstel.
De mis werd voorgegaan door Pastor Jan Adolfs. Er werd gezongen door het koor Voces Volantes o.l.v. A. Poulter en onder begeleiding van P. Straesser op orgel. Lezingen werden verzorgd door Jan Helsloot, de oudste broer van Henk, en Wim Helsloot, neef van Henk en bestuurslid. De grote opkomst en de gulle donaties waren hartverwarmend.

Via deze link is de herdenkingsdienst te bekijken, met dank aan Beijer Sound & Vision.

De stichting Handreiking over Oceanen heeft de intentie om het Centrum in Capão Bonito te blijven ondersteunen, om zodoende bij te dragen aan het voortbestaan van het werk van Henk Helsloot.

Henk Helsloot overleden 9 sept 2018


Na een veelbetekenend leven, toegewijd aan het creëren van betere leefomstandigheden voor talrijke jonge generaties is op 9 september 2018 in zijn woonplaats Capão Bonito in Brazilië vredig en in dankbaarheid heengegaan

    Henricus Bernardus Helsloot
    Henk (Padre Henrique)

Priester van het Bisdom Haarlem sinds 1956
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau sinds 2010
Continue reading “Henk Helsloot overleden 9 sept 2018”