9 september 2022 is het vier jaar geleden dat Henk Helsloot overleed. Zijn overlijden was een grote schok voor velen, de stad waar Henk groot deel van zijn leven heeft gewijd aan ondersteuning van kinderen en jongeren uit de arme wijken. Ook vier jaar na zijn dood staat Henk nog in hoog aanzien bij velen in Capão Bonito en wordt hij enorm gemist. Tegelijkertijd stellen we vast dat wat Henk achterliet uitstekend wordt beheerd en verbeterd. In augustus 2022 heeft een delegatie bestaande uit familie en bestuur van Handreiking over Oceanen bijna 4 jaar na het overlijden van Henk het centrum opnieuw bezocht. Met eigen ogen hebben wij kunnen dat de huidige leiding met hulp van de lokale bevolking en donateurs in Nederland het centrum voortzet en dat het centrum na decennia nog steeds springlevend is. En hoe!

Elke doordeweekse dag komen meerdere volle schoolbussen het terrein oprijden met enthousiaste kinderen, die aan een grote diversiteit aan activiteiten deel kunnen nemen in het muzieklokaal, de bakkerij, de kap- en manicuresalon, computerlokaal, lokaal voor Engelse les en gebouw voor balletles en nog veel meer. Voetbal is bij de jongens nog steeds favoriet. Ballet doet het nog altijd goed bij de meisjes. Een goede maaltijd waarderen de kinderen en jongeren ook enorm.

Na het overlijden van Henk hebben trouwe medewerkers het centrum in zijn nagedachtenis voortgezet. Dat doen zij nog steeds met volle overtuiging en een enorme daadkracht. De coronatijd is ook voor hen niet makkelijk geweest. De kinderen hebben langere tijd het centrum niet kunnen bezoeken. Ter ondersteuning zijn in die periode aan de armste bewoners van de stad voedselpakketten uitgedeeld. Bij alle kinderen die normaal op het centrum komen, is les- en speelmateriaal thuis bezorgd. Dit heeft u mede mogelijk gemaakt met uw financiële gift. Ouders en kinderen zijn u enorm dankbaar.

Begin augustus hebben wij gezien hoe het centrum gelukkig weer ‘bruist’ van enthousiasme. De kinderen spelen en leren met zichtbaar plezier. Er heerst weer een sfeer van zorg, samenwerking en solidariteit. Leiding en medewerkers praten nog steeds vol liefde over hun padre Henk Helsloot. Dankbaar zijn zij voor de financiële steun, die zij blijven ontvangen uit Nederland.

De leiding van het centrum gelooft dat Henk van bovenaf nog steeds een handje helpt. Zij zijn het centrum aan het moderniseren met als doel dat de driehonderdvijftig kinderen die dagelijks komen, gretig gebruik kunnen blijven maken van alle faciliteiten.

Met de bijdragen die u als donateurs hebt gedaan, is recent een nieuwe tandartsstoel gekocht. Dit heeft een lokale politicus geïnspireerd om een tandarts te financieren voor de praktijk op het centrum. Het zijn ook uw giften die het mogelijk maken dat zonnepanelen gelegd gaan worden op diverse gebouwen op het centrum. Op het centrum is Henk na vier jaar nog alom aanwezig op foto’s en in gesprekken. Met hernieuwd enthousiasme zet het bestuur van Handreiking over Oceanen zich in voor de ondersteuning van het centrum, de werkers op het centrum en voor de kinderen en jongeren. Met de herinneringen aan Henk in hun hart en hoofd maken zijn trouwe medewerkers een plek voor groei en kansen voor alle kinderen en jongeren. Wij hopen dat u met uw donaties de groei en kansen voor deze kinderen en jongeren uit de arme wijken wilt blijven steunen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *