Het Centrum doet veel aan opleiding en ontwikkeling. Grondgedachte bij het aanbieden van activiteiten is de kinderen kennis te laten maken met vaardigheden waar ze hun hele leven van kunnen profiteren. Kinderen kiezen zelf uit programma’s die op hun leeftijd zijn toegesneden. Er zijn lessen in houtbewerking, metselen, weven, naaien en muziek. De bakkerij, kwekerij en groentetuinen op het Centrum zijn plaatsen waar praktijkscholing plaatsvindt. Kinderen doen mee aan sport‐ en dansactiviteiten en laten tijdens wedstrijden en voorstellingen hun kunsten zien. In aanvulling op het schoolonderwijs is het mogelijk om bijlessen te bezoeken.

  • Groentetuinen
  • Expositie haakwerk
  • Handwerken
  • Praktijkles meubelmaken
  • Plantenteelt
  • Dansuitvoering
  • Timmerwerkplaats
  • Bakkerij

 

Verspreid over deze website zijn meer voorbeelden te vinden (o.a. fotogalerie zelfstandigheid, fotogalerie activiteiten en het onderdeel zelfredzaamheid). Kinderen vanaf 10 à 11 jaar hebben hiernaast de mogelijkheid om te kiezen uit een aantal opleidingen, waarvoor ze na succesvolle afronding een officieel certificaat ontvangen. De cursussen worden op het Centrum gegeven in speciaal voor dit doel ingerichte klaslokalen. Vakkundige leerkrachten geven er met enthousiasme les.

Twee gebouwen huisvesten de opleidingen:

Computercentrum
In 2009 is het computercentrum geopend (foto kantlijn). Het gebouw bestaat uit twee lokalen waarin de kinderen de basisvaardigheden op de computer wordt onderwezen. De plaatselijke universiteit levert, geheel belangeloos, de docenten voor de opleiding en ondertekent samen met het Centrum de diploma’s. Met de opening van de school is een grote wens van veel mensen op het Centrum in vervulling gegaan. Het opdoen van technische vaardigheden is waardevol. De kinderen krijgen hiermee kansen die ze moeilijk elders kunnen opdoen, omdat bijna niemand thuis een computer heeft staan.

Centrum Beroepsopleidingen
In 2012 is een voormalig woonhuis op het Centrum verbouwd om nieuwe beroepsopleidingen te huisvesten. Nog in datzelfde jaar zijn de cursussen van start gegaan, die vooral voor meisjes een welkome aanvulling op het aanbod vormen. Kinderen in de leeftijd van 11 tot 15 jaar kunnen kiezen uit een naai‐ en kapstersopleiding, cursussen manicure en  pedicure, koken en serigrafie: het aanbrengen van logo op kleding. De klassen bestaan uit 6 leerlingen, zodat de docenten voldoende persoonlijke aandacht kunnen geven. De docenten zijn ervaren krachten, werkzaam in een schoonheidssalon en in het confectieatelier.