Het “CENTRO de ASSISTÊNCIA SOCIAL de CAPÃO BONITO” staat uitstekend aangeschreven bij het stadsbestuur en het bestuur van de staat São Paulo. De gemeenschap begrijpt het belang van het Centrum en doet wat in haar vermogen ligt om de kwalitatief goede opvang niet alleen te handhaven, maar deze ook door te ontwikkelen. Het is echter afhankelijk van mensen die een helpende hand willen reiken. Zonder financiële handreiking is het Centrum nog niet in staat zijn kostbare werk uit te voeren.

In de loop van de tijd is er veel steun uit Nederland geweest. Zonder uw gewaardeerde hulp zou het Centrum niet zijn, wat het nu is: een opvang voor meer dan 500 kinderen uit de meest problematische gezinnen in één van de armste steden in de staat São Paulo. Terwijl er nog zoveel werk te verzetten is.
Elke helpende hand is welkom!

Uw gift is van harte welkom op:

    • NL11 INGB 0002 4652 71
      t.n.v. Stichting HANDREIKING OVER OCEANEN, Bunnik

of op:

  • NL44 INGB 0675 8101 59
    t.n.v. Stichting HANDREIKING OVER OCEANEN, Bunnik

Met uw gift is het mogelijk gebruik te maken van fiscale voordelen omdat de Stichting Handreiking over Oceanen is aangewezen als Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het ANBI‐nummer van de Stichting is 816355526.

Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. Lees hier onze privacyverklaring.