Veertig kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar verblijven in een kindertehuis, waar ze dagelijks worden verzorgd en gevoed. De kinderen worden meestal in ondervoede toestand opgenomen. De liefdevolle verzorging en uitgebalanceerde voeding die ze er ontvangen, zorgen ervoor dat de kinderen een goede start krijgen in het leven.

Begin 2008 is het gerenoveerde en sterk uitgebreide gebouw voor de kleinsten van 0 ‐ 2 jaar opgeleverd. Het huis heeft de naam Berçario ( berço betekent wieg). Het huis is te vinden op nr. 13 op de luchtfoto / plattegrond. Het oude gebouw voldeed geenszins aan de veiligheidseisen en voorschriften van deze tijd door o.a. verzakking, houtworm en gescheurde muren. Bovendien bood een verbouwing kans de grote bestaande wachtlijst ‐ vooral van ondervoede kinderen ‐ te verkleinen. Ná de verbouwing is de capaciteit met 15 plaatsen naar 40 verhoogd.

  • Toegangsweg Berçario
  • eerste stadium renovatie: selectief slopen
  • Laatste stadium van verbouwing
  • Voorkant Berçario ná verbouwing

Op het bouwplan en de plattegrond is inzicht te verkrijgen in de faciliteiten en indeling van de Berçario.

De kinderen (de allerkleinsten en de wat groteren) hebben het nieuwe functionele gebouw met veel plezier in gebruik genomen.

Zaal met 11 ledikantjes (nr. 4) en de toiletruimte (nr. 5).

Een kind dat zin heeft om in bad te gaan. Vóór terugkeer naar huis wordt in de
eetzaal (nr. 7 op het bouwplan onder) een maaltijd genuttigd.

Het project zou pas geheel compleet zijn, als het terrein óm de Berçario geschikt zou zijn gemaakt om te spelen. Dit is in 2008 gerealiseerd.

Foto’s onder laten zien dat er geschikte speeltoestellen zijn geplaatst en er zandbakken zijn gekomen. Enkele bloementorens verfraaien het dankbaar in gebruik genomen speelveld.