Donateurs blijven nodig, al is het goed te weten, dat ook in de eigen stad, ondanks haar armoede, hulp gegeven wordt. Het Centrum ondervindt vooral bij feestdagen steun en erkenning. Ze heeft een goede naam en de stad is trots op dit centrum, dat slechts kinderen opneemt uit de meest arme gezinnen en periferie van de stad. De middenstand en beter gesitueerden kennen de dagelijkse strijd voor het welzijn van het kind en voelen zich geroepen om ook een helpende hand toe te reiken.

Plaatselijke steungroep
Jonge gezinnen vanuit de stad hebben zich sinds een jaar aangeboden, om via acties een steungroep te vormen, wat in grote dank is aanvaard.

Met de opbrengst van hun campagnes is op het terrein van het Centrum met een investering van € 20.000,‐ een grote loods van 10×35 m² (nr. 25 op plattegrond) gebouwd . Deze ruimte wordt verhuurd aan de gemeente, hetgeen structurele opbrengsten voor het Centrum oplevert, maar ook doet de loods dienst bij feesten, bijeenkomsten en evenementen.

 • Het braakliggende terrein
 • De eerste pijlers aangebracht
 • Het optrekken van muren
 • aanbrengen van het dak
 • Eind 2008 zijn de laatste voorzieningen aangebracht in het gebouw
 • Naast het aanbrengen van verlichting en waterleidingen, zijn er toiletten geplaatst. Daarvan is er één, de rechter, toegankelijk gemaakt voor invaliden.
 • De gemeente huurt de loods voor jongeren
 • De opvallend vlakke vloer maakt het gebouw uitstekend geschikt voor diverse toepassingen, onder meer voor toneelvoorstellingen
 • De ruimte is uitstekend geschikt voor grote bijeenkomsten.

 

Lokale steun van ondernemers en particulieren
De volgende foto’s spreken voor zich en geven de zeer gewaardeerde hulp van firma’s, commercie, banken en particulieren weer.

 • Kerstgeschenk voor alle kinderen
 • De kinderkleren worden verdeeld over de verschillende scholen in de buurt, terwijl de kleding voor volwassenen tegen billijke prijzen verkocht worden ten behoeve van het Centrum.
 • Geschonken motor voor een loterij
 • Giften van de Japanse immigrantenkolonie
 • Gedoneerde computer
 • Kleding van Braziliaanse bedrijven, maar ook vanuit Nederland, worden dankbaar aanvaard
 • Voor allen een ongekend groot ei op het paasfeest

Pro‐vida
Pro‐vida (“voor het leven”) is een over geheel Brazilië verspreide organisatie, die steun geeft aan maatschappelijke instellingen. Na een onaangekondigd bezoek op het Centrum zelf, waren de vertegenwoordigers overtuigd dat hun steun hier goed zou worden besteed. Ze waren bewogen door de plannen voor het computer‐centrum (zie onderdeel toekomst plannen ) en hebben de donatie van alle benodigde bouwmaterialen, maar ook 11 computers, kast, bureau en stoelen en tafeltjes toegezegd. De foto toont de officiële overhandiging, in het bijzijn van vertegenwoordigers van Pro‐vida, het Centrum (o.a. Henk Helsloot) en de burgemeester van Capão Bonito.