Kinderen en medewerkers op het Centrum hebben in grote dank een donatie van de Stichting Nibeki aanvaard, die het mogelijk heeft gemaakt diverse hoognodige verbeteringen aan te brengen, voornamelijk aan gebouwen waarin de kinderen les krijgen in creatieve vakken.

Eén van de gebouwen is de ‘Recanto’, die door lekkages de laatste jaren veel te verduren heeft gekregen. Van een kleiner gebouw met twee klaslokalen is het asbestdak vervangen, en datzelfde is gebeurd bij de bibliotheek en het wasgebouw. Aan het waterreservoir, belendend aan het wasgebouw, zijn enkele hoognodige herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

De werkzaamheden zijn begonnen in de eerste weken van 2017, gedurende de zomervakantie van de kinderen. Het was bijzonder om te vernemen dat de leidinggevenden van zowel de bouwfirma als de toeleverancier dierbare herinneringen hebben aan het Centrum, uit de tijd van hun kinderjaren toen zij zelf dagelijks deelnamen aan de activiteiten daar. Zij namen daarom de opdracht met enthousiasme aan en in samenspraak besloten zij hun dank te tonen, door naast het geleverde vakwerk ook nog eens 10% korting op de rekening te geven.

  • Halverwege de herstelwerkzaamheden is de muur gestukadoord en de nieuwe hoofddeur aangebracht
  • Het stucadoren van het gebouwtje met twee klaslokalen, nu nodig vanwege de vele aanmeldingen. Voor het gebouw een bord met de naam van de donateur: Nibeki
  • De schilder legt vervolgens de laatste hand aan de muur van het gebouw met de klaslokalen: de Recanto
  • Het wasgebouw en het waterreservoir, vóór de asbestverwijdering en de herstelwerkzaamheden
  • Na de asbestverwijdering wordt een stevige dakconstructie aangebracht op de bibliotheek
  • Het asbest op de bibliotheek is al verwijderd, de dakconstructie is bijna klaar
  • Het door vochtplekken geteisterde plafond in de Recanto wordt vervangen
  • De roestige deur van de hoofdingang maakt plaats voor een stevige toegang
  • De sanitaire voorzieningen worden vernieuwd en uitgebreid
  • Het verschil tussen de oude en nieuwe kozijnen en ramen

Twee dagen vóór het einde van de vakantie waren de werkzaamheden aan het binnenwerk van de schoolgebouwen gereed, zodat de kinderen bij terugkomst op het Centrum van de opgeknapte voorzieningen gebruik konden maken. Ze waren bijzonder verrast en tijdens de feestelijke inwijding was het hartverwarmend om te zien hoeveel kinderen hun dankbaarheid toonden.

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar werd duidelijk hoezeer de economie in Brazilië is verslechterd. Een groter aantal gezinnen heeft met armoede te maken, waardoor het aantal aangemelde kinderen het aantal plaatsen aanzienlijk overstijgt. Het Centrum doet haar best al deze kinderen op te vangen, ter verbetering van hun toekomstperspectief.

Ook de plaatselijke bevolking laat zich niet onbetuigd. Zo had een Facebookcampagne in Brazilië tot resultaat dat de nodige schoolmaterialen konden worden aangeschaft.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *