Op zondag 12 maart 2017 heeft in de Karmelkerk in Aalsmeer een mis plaatsgevonden waarin aandacht werd besteed aan leven en werk van Henk Helsloot, geboren en getogen in Aalsmeer, 60 jaar priester, waarvan al tientallen jaren werkzaam in Brazilië.

Tijdens de viering is ingegaan op de faciliteiten van het opvangcentrum voor kinderen in Capão Bonito, Brazilië, het Centro d’Assistência Social, waar iedere dag rond de 500 kinderen worden opgevangen, uit de meest arme gezinnen van de stad. De kinderen wordt veiligheid geboden, ze krijgen een warme maaltijd, vinden er een ontmoetings‐ en speelplek, maar kunnen bijvoorbeeld ook inschrijven op beroepsopleidingen en diverse culturele activiteiten. Meer informatie over het Centrum is verspreid over deze gehele website te vinden.

De stichting Handreiking over Oceanen ondersteunt, met de financiële steun van haar donateurs, het werk van Henk Helsloot in Brazilië. Onder veel andere projecten zoals beroepsonderwijs en renovatie, is één ervan het vervangen van een busje dat voor tal van zaken op en rond het Centrum wordt gebruikt. De Volkswagen‐bus waarover het Centrum nu nog beschikt, is tot op de draad versleten.

De stichting wil bijdragen aan de vervanging van de bus en heeft de Karmelparochie bereid gevonden hieraan mee te werken. De viering van 12 maart stond in het teken van de inzamelingsactie en het was hartverwarmend om te merken hoezeer de aanwezigen het werk van het Centrum waardeerden. De opbrengst van actie was met € 640,05 belangrijk hoger dan verwacht. Wetende dat de stichting OSA (Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer) heeft verklaard de gelden aan te vullen, wordt het vertrouwen gesterkt dat de aanschaf van een nieuwe bus binnen bereik komt. Namens Henk Helsloot, maar ook namens alle betrokkenen en zeker ook namens alle kinderen van het Sociaal Centrum zijn wij u zeer erkentelijk. Wij zijn dankbaar voor de gelegenheid die de Karmelparochie heeft geboden en alle steun en steunbetuigingen die zijn gegeven.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier . Bent u niet in de gelegenheid geweest de mis bij te wonen en wilt u wel een bijdrage leveren, dan kan dit op bankrekeningnummer:

NL11 INGB 0002 4652 71
t.n.v. Stichting Handreiking over Oceanen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *